پرینت

صعود زوج کوهنورد گروه به قله سبلان

در مدتی که تعدادی از همنوردان عازم صعود آرارات بودند، زوج همنورد گروه فرصت را غنیمت دانسته و برنامه صعود به سبلان را مشترکا اجرا کردند تا سه قله مرتفع ایران یعنی دماوند، علم کوه و سبلان را در فاصله حدود یک ماه از مرداد تا شهریور 93 با موفقیت صعود کرده باشند. ضمن اینکه هر دو برای اولین بار این قلل را فتح کردند.
با آرزوی موفقیت برای خانواده ایشان به فرزندانشان نیز که در برنامه ها همراه هستند تبریک میگوییم.
 
sabalan 4
 
گزارش زمانبندی صعود به سبلان
افراد: آقای کرمی و خانم زرگر
تاریخ: 93/06/21
ساعت حضور در پارکینگ شابیل: 7 صبح 
ساعت رسیدن به قرارگاه حسینیه: 8:15
ساعت صعود: 8:30
فتح قله: 12:30
ساعت شروع برگشت: 13
رسیدن به حسینیه: 16
رسیدن به پارکینگ: 17
 
 
sabalan 1
 
 
sabalan 3
 
 
sabalan 2
 
دریاچه واقع در دهانه قله سبلان