پرینت

صعود قله آبک زمستان 94

Posted in گزارشات

صعود به قله ی آبک ، گروه سلام همنورد
در روز جمعه مورخ 15.12.94

موقعیت جغرافیایی ِ قله آبک : در بخش مرکزی رشته کوه البرز در نزدیکی شهر فشم(جنوب)، شهر میگون(جنوب غربی)، روستای روته(جنوب شرقی)، شمشک(شمال غربی) واقع شده
و از هر چهار مسیر میتوان به آبک صعود کرد

صعود از جبهه ی جنوب غربی(میگون) انتخاب گروه ِ ما

طبق قرار قبلی در ساعت پنج و سی دقیقه ی صبح در میدان فردوسی جمع شدیم
به علت تأخیر یکی از اعضای گروه ساعت شش و ده دقیقه حرکت کردیم
طی مسیر دیگر همگروهان به ما میپیوستند
ساعت هفت و سی دقیقه به میگون رسیدیم بعد از توقفی کوتاه
به سمت محل شروع برنامه ی اصلی یعنی صعود به قله ی آبک رسیدیم
ماشین ها را پارک کردیم

در ساعت  هشت و سی دقیقه بعد از تکمیل پوشش و محکم کردن بندهای کفش و کوله ها حرکت چهارده نفره ی گروه سلام همنورد آغاز شد

حرکت ابتدایی در حاشیه ی رودخانه بود
شنیدن صدای جریان آب و آواز کبک ها زیباترین صدای این بخش از مسیر محسوب میشد
ساعت نه و سی دقیقه بعد از پشت سر گذاشتن بخشی از مسیر و با چشم اندازی از شهر میگون توقف کردیم و صبحانه خوردیم
و بعد از حدود ده تا پانزده دقیقه حرکت شروع شد

در ساعت سیزده و پانزده دقیقه بعد از پشت سر گذاشتن مسیر با شرایط دست به سنگ ، برف و شن در ارتفاع حدوداً 2800 متری از سطح دریا توقف کردیم
اعضا استراحت کردند
گروهی تصمیم به توقف گرفتند
و حرکت و طی کردن باقی ِ مسیر برای نه نفر ِ دیگر آغاز شد
مسیر برفی ، دست به سنگ و شن و گل بود
توقف نداشتیم
حرکت آهسته بود
پیش از ساعت پانزده به قله در ارتفاع 3488 متر از سطح دریا رسیدیم
از قله ی آبک قلل زیادی قابل دیدن است ، قله ی کلون بستک، سرکچال، مهرچال، خط الراٌس توچال (شمالی) ، قله روته ، قله سیچال و
زیباترین و شاخصترین  قله ی دماوند است که با فرم و زیبایی منحصربه فرد ِ خودش خودنمایی میکند
تا ساعت پانزده و ده دقیقه آخرین عکسهای یادگاری را گرفتیم
و فرود از این قله ی زیبا آغاز شد
به جز قسمت هایی مسیر فرود با مسیر صعود یکسان بود
در ساعت 16:30 به اعضای منتظر رسیدیم

حرکت به کندی انجام میشد تقریباً نیم ساعت با شهر فاصله داشتیم که صدای اذان مغرب را شنیدیم نور رفت و حرکت در تاریکی هم به برنامه ی این روزمان اضافه شد
برای بعضی از اعضا که اولین بار حرکت در شب را تجربه میکردند(و من) تجربه ی جالب و هیجان انگیزی بود که از اساتید اعتماد به نفس میگرفتیم
و در ساعت 19:00 پای ماشین ها رسیدیم 
شروع و پایان صعود برای بعضی از اعضا به سختی انجام شد
اما همه و همه اش برایمان تجربه بود و خاطره ای شیرین شد برای آینده

.

صعود به قله ی آبک ، گروه سلام همنورد ، به سرپرستی استاد مجید دلنوا و سرقدم استاد حمید شاه بنده

تهیه گزارش : خانم عباسی

01

صرف صبحانه ابتدای برنامه

02

آغاز حرکت بعد از پارک ماسین ها

03

04

05

06

استراحت بین برنامه

07

ادامه برنامه در مسیرهای صخره ای

08

09

010

011

قله آبک با پس زمینه قله سرکچال سمت راست ، قله کلون بستک در وسط و قله سیچال سمت چپ